UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, które odbędą się w dniu 15 września 2017r."
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty14
3 Marzec14
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec26
7 Lipiec42
8 Sierpień34
9 Wrzesień20
10 Październik24
11 Listopad15
12 Grudzień0