• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 Euro na wdrożenie systemu zarządzania usługami IT zgodnie z normą PN-ISO/IEC 20000 - II postepowanie."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty5
3 Marzec4
4 Kwiecień5
5 Maj6
6 Czerwiec11
7 Lipiec14
8 Sierpień10
9 Wrzesień5
10 Październik6
11 Listopad6
12 Grudzień3