• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na zakup usługi druku ulotek promocyjnych."
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty8
3 Marzec12
4 Kwiecień2
5 Maj2
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0