• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.196.2017 Wniosek - kopie dok. z post. w przedmiocie kompleks. obsługi prawnej IM,JRP I, JRP VI"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty14
3 Marzec10
4 Kwiecień11
5 Maj8
6 Czerwiec4
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0