• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informujące o wszczęciu postępowania pn. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu (ul. Nowobałtycka) w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty7
3 Marzec15
4 Kwiecień5
5 Maj5
6 Czerwiec14
7 Lipiec10
8 Sierpień12
9 Wrzesień8
10 Październik14
11 Listopad13
12 Grudzień5