UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 288 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec10
4 Kwiecień20
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień10
10 Październik12
11 Listopad15
12 Grudzień2