UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 280 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Miasta Olsztyna, zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty20
3 Marzec25
4 Kwiecień8
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0