• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXVII/642/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty18
3 Marzec36
4 Kwiecień30
5 Maj25
6 Czerwiec20
7 Lipiec17
8 Sierpień21
9 Wrzesień26
10 Październik14
11 Listopad0
12 Grudzień0