• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXVII/641/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń45
2 Luty50
3 Marzec88
4 Kwiecień85
5 Maj64
6 Czerwiec45
7 Lipiec52
8 Sierpień48
9 Wrzesień45
10 Październik35
11 Listopad0
12 Grudzień0