UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXVII/641/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń31
2 Luty33
3 Marzec35
4 Kwiecień29
5 Maj27
6 Czerwiec50
7 Lipiec20
8 Sierpień12
9 Wrzesień31
10 Październik28
11 Listopad25
12 Grudzień10