• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. "Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty19
3 Marzec10
4 Kwiecień4
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0