• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.165.2017 Wniosek - dokumenty programowe dotyczące rozwoju transportu publicznego"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty9
3 Marzec5
4 Kwiecień5
5 Maj9
6 Czerwiec5
7 Lipiec5
8 Sierpień12
9 Wrzesień6
10 Październik7
11 Listopad6
12 Grudzień4