• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.153.2017 Wniosek - udostępnianie dokumentów planistycznych w Internecie"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty8
3 Marzec14
4 Kwiecień7
5 Maj8
6 Czerwiec6
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0