• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę fotela gabinetowego i krzeseł biurowych (pracowniczych) do Urzędu Miasta Olsztyna w 2017 r."
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty3
3 Marzec7
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0