UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z przedsięwzięciem polegającym na "Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG oraz samoobsługowej myjni samochodowej w Olsztynie przy ul. Dorantta 20, działka nr 160-39/65""
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec12
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec18
7 Lipiec16
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0