• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na druki promocyjne-zaproszenia z kopertami"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec3
4 Kwiecień0
5 Maj4
6 Czerwiec5
7 Lipiec3
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0