• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na opracowanie "Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Olsztyna""
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty5
3 Marzec5
4 Kwiecień1
5 Maj3
6 Czerwiec3
7 Lipiec7
8 Sierpień1
9 Wrzesień1
10 Październik6
11 Listopad3
12 Grudzień3