• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na "Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025-projekt""
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty8
3 Marzec3
4 Kwiecień2
5 Maj3
6 Czerwiec2
7 Lipiec8
8 Sierpień5
9 Wrzesień2
10 Październik5
11 Listopad4
12 Grudzień2