UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 153 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń w zasobie mieszkaniowym Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń38
2 Luty32
3 Marzec41
4 Kwiecień34
5 Maj17
6 Czerwiec34
7 Lipiec23
8 Sierpień19
9 Wrzesień31
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0