UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 152 z dnia 18 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 277 z dnia 16 lipca 2012 r., w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń25
2 Luty30
3 Marzec27
4 Kwiecień42
5 Maj30
6 Czerwiec49
7 Lipiec37
8 Sierpień29
9 Wrzesień49
10 Październik4
11 Listopad0
12 Grudzień0