• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.90.2017 Wniosek - opracowania ewaluacyjne dotyczące rewitalizacji"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty10
3 Marzec7
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec10
7 Lipiec7
8 Sierpień7
9 Wrzesień5
10 Październik6
11 Listopad8
12 Grudzień7