UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Praca w Urzędzie"
Rok:
1 Styczeń29640
2 Luty26573
3 Marzec16675
4 Kwiecień18342
5 Maj29139
6 Czerwiec16462
7 Lipiec14990
8 Sierpień8354
9 Wrzesień9729
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0