• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.70.2017 Wniosek - producent rur preizolowanych inwestycja budowa ul. Towarowej"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec7
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0