UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/570/17 w sprawie Statutu Miasta Olsztyna."
Rok:
1 Styczeń33239
2 Luty28474
3 Marzec15072
4 Kwiecień14043
5 Maj22373
6 Czerwiec18126
7 Lipiec10444
8 Sierpień7212
9 Wrzesień7586
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0