• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.52.2017 Wniosek - umowa na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty15
3 Marzec7
4 Kwiecień4
5 Maj10
6 Czerwiec5
7 Lipiec5
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0