• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.52.2017 Wniosek - umowa na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"
Rok:
1 Styczeń26
2 Luty16
3 Marzec11
4 Kwiecień5
5 Maj7
6 Czerwiec8
7 Lipiec9
8 Sierpień15
9 Wrzesień5
10 Październik5
11 Listopad9
12 Grudzień3