• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.50.2017 Wniosek - faktury za dystrybucję energii elektrycznej lipiec-grudzień 2016r."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty5
3 Marzec4
4 Kwiecień5
5 Maj6
6 Czerwiec7
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0