• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień1
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień4
9 Wrzesień1
10 Październik2
11 Listopad2
12 Grudzień2