• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0