• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.28.2017 Wniosek - odwołania od decyzji dotyczących użytkowania wieczystego"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty11
3 Marzec10
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec18
7 Lipiec10
8 Sierpień15
9 Wrzesień5
10 Październik10
11 Listopad9
12 Grudzień6