• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.22.2017 Wniosek - funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec7
4 Kwiecień8
5 Maj8
6 Czerwiec9
7 Lipiec8
8 Sierpień11
9 Wrzesień3
10 Październik7
11 Listopad7
12 Grudzień3