• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXII/519/17 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Łupstych”."
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty18
3 Marzec12
4 Kwiecień7
5 Maj17
6 Czerwiec20
7 Lipiec15
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0