• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXII/512/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu garażu stanowiącego własność Gminy Olsztyn na czas nieoznaczony"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty4
3 Marzec5
4 Kwiecień4
5 Maj6
6 Czerwiec3
7 Lipiec6
8 Sierpień7
9 Wrzesień1
10 Październik7
11 Listopad2
12 Grudzień0