• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXII/512/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu garażu stanowiącego własność Gminy Olsztyn na czas nieoznaczony"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty4
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0