UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 463 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty14
3 Marzec16
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec18
7 Lipiec13
8 Sierpień5
9 Wrzesień22
10 Październik19
11 Listopad15
12 Grudzień2