• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2017r."
Rok:
1 Styczeń1751
2 Luty1524
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0