UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 462 z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie monitoringu Strategii rozwoju Miasta - Olsztyn 2020"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty14
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec12
7 Lipiec14
8 Sierpień8
9 Wrzesień14
10 Październik20
11 Listopad16
12 Grudzień7