UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 460 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia Pani Marii Gutowskiej – nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie z obowiązku pełnienia zastępstwa"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty15
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj22
6 Czerwiec17
7 Lipiec14
8 Sierpień7
9 Wrzesień17
10 Październik21
11 Listopad23
12 Grudzień1