UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 457 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec21
4 Kwiecień8
5 Maj16
6 Czerwiec16
7 Lipiec14
8 Sierpień7
9 Wrzesień24
10 Październik20
11 Listopad11
12 Grudzień12