UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenia Prezydenta 2017"
Rok:
1 Styczeń9187
2 Luty9892
3 Marzec6917
4 Kwiecień3389
5 Maj5688
6 Czerwiec3815
7 Lipiec2821
8 Sierpień961
9 Wrzesień699
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0