UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 453 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty14
3 Marzec13
4 Kwiecień14
5 Maj18
6 Czerwiec14
7 Lipiec14
8 Sierpień8
9 Wrzesień18
10 Październik24
11 Listopad14
12 Grudzień11