• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 453 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty9
3 Marzec7
4 Kwiecień12
5 Maj11
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0