• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 452 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty6
3 Marzec5
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0