UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 451 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty15
3 Marzec17
4 Kwiecień10
5 Maj16
6 Czerwiec13
7 Lipiec12
8 Sierpień5
9 Wrzesień17
10 Październik18
11 Listopad16
12 Grudzień0