UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 450 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad dokonywania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Olsztyna oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych "
Rok:
1 Styczeń40
2 Luty111
3 Marzec20
4 Kwiecień17
5 Maj21
6 Czerwiec20
7 Lipiec20
8 Sierpień9
9 Wrzesień24
10 Październik25
11 Listopad18
12 Grudzień0