UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 448 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz podziału środków finansowych zaplanowanych na organizację dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w budżecie Miasta Olsztyna na rok 2017 "
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty15
3 Marzec15
4 Kwiecień12
5 Maj18
6 Czerwiec10
7 Lipiec11
8 Sierpień9
9 Wrzesień16
10 Październik15
11 Listopad16
12 Grudzień3