UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 447 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty17
3 Marzec14
4 Kwiecień17
5 Maj16
6 Czerwiec18
7 Lipiec18
8 Sierpień5
9 Wrzesień19
10 Październik17
11 Listopad16
12 Grudzień0