UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 446 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty15
3 Marzec19
4 Kwiecień10
5 Maj21
6 Czerwiec14
7 Lipiec12
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik18
11 Listopad17
12 Grudzień2