UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 445 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Olsztynie w 2017 roku"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty14
3 Marzec17
4 Kwiecień13
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec13
8 Sierpień10
9 Wrzesień20
10 Październik16
11 Listopad19
12 Grudzień5