• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 445 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Olsztynie w 2017 roku"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty8
3 Marzec8
4 Kwiecień13
5 Maj9
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0