UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 442 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na bezgotówkowy zakup paliwa dla Urzędu Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty18
3 Marzec18
4 Kwiecień8
5 Maj16
6 Czerwiec10
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień16
10 Październik17
11 Listopad15
12 Grudzień3