UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 441 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ds. Obsługi Prawnej"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty18
3 Marzec20
4 Kwiecień14
5 Maj18
6 Czerwiec20
7 Lipiec19
8 Sierpień6
9 Wrzesień26
10 Październik21
11 Listopad14
12 Grudzień1