• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 440 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty35
3 Marzec32
4 Kwiecień9
5 Maj14
6 Czerwiec19
7 Lipiec11
8 Sierpień10
9 Wrzesień14
10 Październik13
11 Listopad0
12 Grudzień0