• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tuwima w Olsztynie, Obr.110 dz.nr: 64/22, 64/42, 64/45, 72, 73/2, 74/1, 74/4, 74/11, 74/24, 74/31, 77, 117/28”"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty11
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0