• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na aktualizację oprogramowania i świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania ESRI"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty6
3 Marzec0
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec2
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0