UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXX/452/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/201/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty13
3 Marzec15
4 Kwiecień7
5 Maj11
6 Czerwiec12
7 Lipiec10
8 Sierpień9
9 Wrzesień17
10 Październik20
11 Listopad14
12 Grudzień4